AFRIKAANSE PERS BOEKHANDEL   Die junior digbundel   R             10.00
 AFRIKAANSE PERS BOEKHANDEL   Digters en digsoorte   R             10.00
 AFRIKAANSE PERS-BOEKHANDEL   Spele: Die lewe is \\\'n speeltoneel   R               2.00
 AFRIKAANSE PERS-BOEKHANDEL   Spele: Die lewe is \\\'n speeltoneel   R               2.00
 AUCAMP HENNIE   Bloemlesing: Wisselstroom   R             20.00
 BARNARD CHRIS   Drama: Iemand om voor nag te se   R               2.00
 BELCHER RK   n Ding om te skil in die maand April   R             10.00
 BEUKES GERHARD   Eenbedrywe: Skerm en masker   R               5.00
 BOSMAN FCL   Eenbedrywe : 4 Uitgesoekte eenbedrywe   R               5.00
 BOUWER STEPHAN   Soldag   R             10.00
 BREYTENBACH BREYTEN   Die huis van die dowe   R             10.00
 BREYTENBACH BREYTEN   Voetskrif   R             15.00
 BRITS JAC   Eenbedrywe: Die drie wee   R               2.00
 CLOETE TT   Eenbedrywe: Vyfling   R               2.00
 CLOETE TT   Eenbedrywe: Vyfling   R               5.00
 COMBRINCK/COETZEE   Poesie: Vrae en kommentaar oor digters en digsoorte   R               5.00
 DE KLERK WA   Drama: Die jaar van die vuur-os   R               1.00
 DE VILLIERS GGS   Sketse: Overbergse eergister   R               5.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 1: My herinnerings van ons taalstryd (beskadig)   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 2: Johannes van Wyk - Historiese roman (beskadig)   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 3: Die tweede Grieta   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 4: Oupa en sy kleindogters (beskadig)   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 5: Die eksentrieke Essie   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 6: Lucie (beskadig)   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 7: Anjelina   R             10.00
 DE WAAL JH   Versamelwerke : Deel 8: Die lewe van David Christiaan de Waal (beskadig)   R             10.00
 DE WET AMANDA   Poesie: Andante   R               2.00
 DU PLESSIS LJ   Verse: Totius in sy verse   R             30.00
 DU PLESSIS PG   Drama: Siener in die suburbs   R               1.00
 DU PLOOY BHEILNA   Verhale: In die landskap ingelyf   R             30.00
 FRYER CHARLES   Sketse: Rooiwielwa   R               2.00
 GOUWS KOBIE   Sketse: Niks verniet nie   R               2.00
 GROBBELAAR PIETER W   Onder die skedelvlag   R               2.00
 GROSSKOPF JFW   Eenbedrywe: As die tuig skawe   R               5.00
 GROVE AP   Poesie: Inleidende studie oor die tegniek van die poesie   R               2.00
 GROVE AP   Poesie: Inleidende studie oor die tegniek van die poesie   R               5.00
 GROVE HENRIETTE   Drama: Die glasdeur   R               2.00
 H&R ACADEMICA   Letterkunde: Beknopte geskiedenis van die Nederlandse letterkunde   R               5.00
 HUGUENET ANDRE   Applous! Die kronieke van \\\'n toneelspeler   R             20.00
 KNOBEL WILHELM   Bloedsteen   R             10.00
 KOMRIJ GERRIT   Die Afrikaanse poesie in \\\'n duisend en enkele gedigte   R             60.00
 KROG ANTJIE   Januarie-suite`   R             20.00
 KROG ANTJIE   Mannin   R             20.00
 KROG ANTJIE   Lady Anne   R             25.00
 KROG ANTJIE   Dogter van Jefta   R             15.00
 LANGENHOVEN CJ   Ons weg deur dfie wereld Deel 1   R               2.00
 LE ROUX ETIENNE   Sewe dae by die Silbersteins   R             15.00
 LE ROUX ETIENNE   Na\\\'va   R             10.00
 LE ROUX ETIENNE   Onse Hymie   R             10.00
 LE ROUX ETIENNE   Een vir Azazel   R             10.00
 LEMMER CATRIEN C   Herfsallee   R               5.00
 LOUW WEG   Sketse: Opvlugte en opdragte   R               2.00
 LOUW WEG   Adam en ander gedigte   R               5.00
 LUBBE INA   Kleinverlang   R               2.00
 MALAN LUCAS   Tydspoor   R             15.00
 MALAN LUCAS   n Brak vir die ontheemdes   R             15.00
 MALAN LUCAS   Edenboom   R             15.00
 MALHERBE FEJ   Letterkunde: Humor in die algemeen en sy uiting in die Afr letterkunde   R               5.00
 MARAIS EUGENE   Prosa: Dwaalstories   R             30.00
 MEIJ/RUDOLPH/KEMP   Verhale: Verhaal en student   R               5.00
 NEETHLING-POHL ANNA   Dankbaar die uwe   R             15.00
 NIENABER-LUITINGH/NIENABER   Literatuur: Woordkuns: Inleiding tot die Literatuurstudie   R               5.00
 NIENABER-LUITINGH/NIENABER   Literatuur: Woordkuns: Inleiding tot die Literatuurstudie   R               2.00
 NORTJE COR   Brood vir my broer   R             10.00
 ONBEKEND   Toneel: Poppeteater   R               2.00
 OPPERMAN DEON   Drama: More is \\\'n lang dag/Die teken   R               5.00
 OPPERMAN DJ   Drama: Periandros van Korinthe   R               5.00
 OPPERMAN DJ   Verse: Senior verseboek   R             40.00
 OPPERMAN/VAN ZYL   Afrikaanse digkuns   R             10.00
 RUDOLPH COENIE   Tydskrif vir letterkunde   R               2.00
 SCHOEMAN KAREL   Drama: Die somerpaleis   R               2.00
 SMUTS JP/RIA   Verhaalbundel: Japtrap   R               2.00
 SMUTS JP/RIA   Japtrap   R               2.00
 SMUTS JP/RIA   Verhaalbundel: Pylvlak   R               5.00
 SPIES JAN   Vertelling: Pilatus tot Molshoop   R               5.00
 SPIES JAN   Voetvolk   R             10.00
 STEENBERG ELSABE   Kort-keur: Wildegans Wildegans   R               5.00
 TAFELBERG UITGEWERS   Verhale: Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns   R             15.00
 TAFELBERG UITGEWERS   Verhale: Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns   R               5.00
 VAN DEN HEEVER CM   Martiunus se roem   R             10.00
 VAN DEN HEEVER CM   Daiel se afskeid   R             10.00
 VAN STRATEN AS   Drama: Die potlooddief en die engel   R             10.00
 VAN TONDER MORKEL   Hoorspele: Sewe stasie en ander hoorspele   R               5.00
 VAN WYK LOUW NP   Hoorspel: Dagboek van \\\'n soldaat   R               5.00
 VAN WYK LOUW NP   Hoorspel: Germanicus   R             10.00
 VENTER LEONA   Sketse: Afknypkuiertjies   R               2.00
 VISSER AG   Die purper Iris   R             15.00
 WASSENAAR THEO   Drama: Koning Oidipus   R               5.00
 WOOD/HAUPTFLEISCH   Storieboom   R               5.00