AFRIKAANS     
 SA Akademie vir Wetenskap & Kuns   CHEMIE/CHEMICAL - Afrikaans/English   R             20.00
 Snyman HW   GENEESKUNDIGE woordeboek   R             30.00
 Staatsdrukker   Terminologie van vergaderingsprosedure en redevoering TWEETALIG   R             10.00
 Steenkamp WFJ   EKONOMIE woordeboek/ECONOMICS dictionary   R             40.00
 Taalkommisie   Afrikaanse WOORDELYS EN SPELREELS   R               5.00
 Taalkommisie   Afrikaanse WOORDELYS EN SPELREELS   R             10.00
 Taalkommisie   Afrikaanse WOORDELYS EN SPELREELS   R             20.00
 Taalkommisie   Afrikaanse WOORDELYS EN SPELREELS   R             10.00
 Terblanche HJ   Skoolwoordeboek   R             10.00
 Vaktaalburo   BOUWOORDEBOEK/BUILING dictionary   R             10.00
 Vaktaalburo   BOUWOORDEBOEK/BUILING dictionary   R             20.00
 Vaktaalburo   FRASEOLOGIESE woordeboek - vergaderings & redevoering Afr/Eng   R             10.00
 Ziervogel/Mokgokong   Klein NOORD-SOTHO woordeboek   R             10.00
 ENGLISH     
 Apel   Harvard dictionary of MUSIC   R             50.00
 Arnold-Baker/Dent    Dictionary of DATES   R             20.00
 Bell Publishing   The lover's dictionary   R             35.00
 Blom Eric   Everyman's dictionary of MUSIC   R             25.00
 Buchanan-Brown   The Hamlyn dictionary of twentieth century HISTORY   R             30.00
 Cassell   French-English/English-French dictionary   R             60.00
 Cassell   French-English dictionary   R             60.00
 Cassell   Latin/English - English/Latin dictionary   R             20.00
 Castarde   French verbs   R             10.00
 Caxton   French dictionary   R             60.00
 Chalker/Weiner   The Oxford dictionary of English GRAMMER   R             50.00
 Chambers   Dictionary of (abbr.) ABBREVIATIONS   R             30.00
 Chambers   Dictionary of ABBREVIATIONS   R             35.00
 Chambers   English: Large print dictionary   R           150.00
 Chambers   Good SPELLING   R             30.00
 Chambers   Good SPELLING   R             30.00
 Chambers   Dictionary of ETYMOLOGICAL    R             10.00
 Chambers   Dictionary: Words, words - crosswords, scrabble etc   R             15.00
 Chambers   Word words for crosswords, scrabble etc.   R             15.00
 Chaplin JP   Dictionary of PSYCHOLOGY   R             20.00
 Claremont   Dictionary of CALORIES   R             10.00
 Claremont   Dictionary of CALORIES   R             10.00
 Collins   French menu reader - French-English/English-French   R             40.00
 Collins   French PHRASE finder   R             20.00
 Collins   The Collins FRENCH pocket dictionary   R             20.00
 Dennison   SPANISH dictionary   R             10.00
 Dent/Nyembezi   Scholar's ZULU dictionary   R             60.00
 Dent/Nyembezi   Scholar's ZULU dictionary   R             60.00
 Ellis   Just enough SPANISH   R             10.00
 Ellis   Just enough SPANISH   R             10.00
 Gallagher/Colvin   Words most often MISSPELLED and MISPRONOUNCED   R             35.00
 Gallagher/Gleeson   Words most often Misspelled and Mispronounced   R             35.00
 Geddes/Grosset   French-English/English-French dictionary   R             40.00
 Hawkins Joyce   The Oxford paperback dictionary - 3rd ed   R             40.00
 Hachette   French VERBS   R             10.00
 Handel   A dictionary of ELECTRONICS   R             20.00
 Hugo   FRENCH dictionary   R             10.00
 Hugo   ITALIAN phrase book   R             15.00
 Hugo   ITALIAN phrase book   R             15.00
 Illing R   A dictionary of MUSIC   R               5.00
 John/Blake   The total TXTMSG dictionary   R             35.00
 Kriel TJ   Popular Northern SOTHO dictionary   R             15.00
 Kriel TJ   Dictionary: NORTHERN SOTHO   R             15.00
 Kriel TJ   Popular NORTHERN SOTHO dictionary   R             20.00
 Kriel TJ   Dictionary: NORTHERN SOTHO   R             20.00
 Langenscheidt   GERMAN universal dictionary   R             10.00
 Langenscheidt   Dictionary GERMAN/ENGLISH   R             10.00
 Little William   The shorter Oxford ENGLISH dictionary   R           100.00
 Little William   The shorter Oxford ENGLISH dictionary   R           100.00
 McLaren   Dictionary English-Xhosa/Xhosa-English   R               5.00
 McLaren   A new concise Xhosa-English dictionary   R             40.00
 McLaren   A new concise Xhosa-English dictionary   R             20.00
 Molloy Bob   South African CB dictionary   R               5.00
 Newman   GREEK-ENGLISH dictionary of the new testament   R               5.00
 Oxford   A lexicon GREEK -ENGLISH   R             40.00
 Oxford   The Oxford paperback dictionay   R             40.00
 Penguin   A dictionary of  ELECTRONICS   R             20.00
 Peninsula   CROSSWORD  dictionary   R             15.00
 Readers Digest   South African MULTI -language dictionary and PHRASE book   R           100.00
 Rodgers Bruce   Gay talk - Dictionary of GAY SLANG   R             30.00
 Sabbagha   GEOGRAPHY dictionary   R             15.00
 Sabbagha   GEOGRAPHY dictionary   R             15.00
 Signet   See it & Say it in FRENCH   R               5.00
 Smith   BIBLE dictionary   R             20.00
 Smith   Dictionary : BIBLE   R             20.00
 Steenkamp WFJ   ECONOMICS dictionary - English-Afrikaans   R             40.00
 Sullivan George   SPORTS dictionary   R             15.00
 Treble HA/Vallins GH   An ABC of ENGLISH USAGE   R               5.00
 Various authors   A dictionary of BIOLOGY   R             10.00
 Various authors   A dictionary of BIOLOGY   R             10.00
 Various authors   Oxford MULTILINGUAL dictionary   R             40.00
 Various authors   Oxford MULTILINGUAL dictionary   R             40.00
 Weinberg Julia   Dictionary of twentieth century HISTORY   R             30.00
 Weston   Teach yourself FRENCH VERBS   R             50.00
 World-wide   GERMAN dictionary - German/English - English/German   R             30.00