AFRIKAANS     
 ALBRECHT SYBELLE   Help u kind om veilig te bly   R                     5.00
 BIRD JOSEPH/LOIS   Ken jou kind   R                     2.00
 CHARTHAM ROBERT*   Meneer, jou seksmaniere   R                   10.00
 DRESCHER JOHN   Wat jou kind die nodigste het   R                   10.00
 DRESCHER JOHN   Wat kan ek van my kind verwag?   R                   10.00
 ESTERHUYSE WP   Die mens en sy seksuele moraal   R                     5.00
 GROVE/HAUPTFLEISCH   Die eerste twee weke op skool   R                     2.00
 GROVE/HAUPTFLEISCH   Volgende jaar skool toe - 'n gids vir die ouer   R                     2.00
 HAIM/GINOTT   Tussen ouer en kind   R                     2.00
 HANES MARI   My ongebore baba   R                     2.00
 HIGGINS JOHN   Selfbeeld en jou kind   R                   10.00
 JOUBERT ANNE-MARIE   Rympies vir 'n babatee   R                     1.00
 KITSHOFF NANCY+A53   50 Rympies vir die ooievaarstee   R                     5.00
 KOK JC   Verantwoordelike ouerskap   R                     2.00
 LA HAYE BEVERLY   Ken jou kind   R                     5.00
 LAHAYE TIM/BEVERLY   Die huweliksdaad   R                     5.00
 LAUBSCHER SIELIE   Vrouwees is ? belewenis   R                     2.00
 LE ROUX ANDRE   Kan ek maar aan jou (selluliet) vat?   R                   50.00
 LLEWELLYN-JONES DEREK   Ek, die vrou   R                     1.00
 MAREE KOBUS   Maak jou kind slimmer   R                   10.00
 MARGOW/OXTOBY   Ouerskap sonder pyn   R                     5.00
 MITTNER ESME   Waar is al die moeders heen?   R                   10.00
 NESTLE   n Lewe ontvou   R                     2.00
 OBSATZ MICHAEL   Nie-gewelddadige kinders in 'n gewelddadige wereld   R                   30.00
 O'DOLAN CATHERINE   Ons nuwe baba   R                   30.00
 OUERLEIDINGAKSIE   Ek en my kind   R                     2.00
 OUERLEIDINGAKSIE   Ek en my kind   R                     2.00
 PIEK JOHANN   Leer ken jou kind   R                     1.00
 PRETORIUS PJ   Kindersiektes   R                   10.00
 PRINSLOO ELIZABETH   Ek, my werk of my kind   R                   10.00
 RAUBENHEIMER OCKIE*   Ek kies 'n lewensmaat   R                   10.00
 ROOS KARLIEN   Kinderspore   R                     2.00
 ROOS/VLOK   Geniet jou kind tydens die voorskoolse jare   R                     2.00
 ROUSSEAU LEON   Gee u kind 'n voorsprong   R                     2.00
 SAUNDERS/REMSBERG   Leer jou kind stres hanteer   R                     5.00
 SMUTS MIKE   Ons praat oor die liefde   R                     2.00
 SONNEKUS/FERREIRA   Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding   R                     5.00
 SPALDING ARTHUR WHITEFIELD   Die liefdesweg   R                   25.00
 STEENKAMP/HORN   Ooievaars- en kombuistee- rympies   R                     5.00
 TROBISCH WALTER*   Hoe om lief te he   R                   10.00
 VAN ELFEN JAN   Die verwagtende vrou   R                     2.00
 VAN ELFEN JAN   Die verwagtende moeder   R                     5.00
 VAN ELFEN JAN   Babasorg   R                   10.00
 VAN PELT NANCY   Leer 'n kind   R                     5.00
 VAN VELDEN   Perspektief   R                     2.00
 VAN WYK DEON   Die verhouding tussen ouer en kind   R                     2.00
 VAN WYK DEON   Die verhouding tussen ouer en kind   R                     2.00
 VERSKEIE SKRYWERS   Die huwelik en die huis - wenke vir verloofdes   R                   10.00
 WALLIS JH   Die regte twee vir mekaar   R                     1.00
 WEBBER IAN   Liefde vir jou huwelik   R                     1.00
 WEBBER IAN   Liefde vir jou huwelik   R                     1.00
 WIDD BM   Waterveiligheid en die kleuter   R                     2.00
 WRIGHT HELENA   Die geslagsfaktor in die huwelik   R                   15.00
 ENGLISH     
 ALDRICH DORIS COFFIN   Musing of a mother   R                     5.00
 ARMSTRONG HERBERT   The missing dimension in sex   R                   10.00
 BOMBECK ERMA   I lost everything in the post-natal depression   R                     5.00
 CAMPBELL ROSS   How to really love your child   R                     5.00
 CAPRIO FRANK   The sexually adequate male   R                     5.00
 CHARTHAM ROBERT   Sex manners for men   R                     5.00
 CHARTHAM ROBERT   Advice to men   R                   10.00
 CHOQUETTE SONIA   The intuitive spark   R                   25.00
 COOPER JILLY   How to survive work and wedlock   R                     2.00
 COPELAN RACHEL   The sexually fulfilled woman   R                   15.00
 COPELAN RACHEL   A practical guide to becoming the sexually fulfilled man   R                   50.00
 DUNKELL SAMUEL   Love Lifes   R                   30.00
 DUVAL EVELYN MILLIS   Facts of live for teenagers   R                     5.00
 ERASMUS JH   The best for our children   R                   10.00
 FISHER MARK   The new art of loving   R                   10.00
 FISHER SEYMOUR   Body consciousness   R                   10.00
 GARDEPHE/ETTLINGER   Old wives' tales about pregnancy and parenting   R                   10.00
 GARDINER JOHN/HELEN   How safe is my child?   R                   10.00
 GOLDSTEIN/FREUD/SOLNIT   Beyond the best interests of the child   R                     5.00
 GRAY JOHN*   Men are ? Wonen are? Children are from heaven   R                   60.00
 HENDRY LEONE   Names for your baby   R                   20.00
 KASSORLA IRENE   Nice girls do - and now you can too   R                   40.00
 KEEBLE JIM   The A-Z of Us   R                   30.00
 KEESLING BARBARA   How to make love all night   R                   50.00
 KONNER MELVIN   Childhood   R                   10.00
 KONNER MELVIN   Childhood   R                   15.00
 LEONARD MARGARET   Your baby's early days   R                     2.00
 MADARAS LYNDA/AREA   My body, my self for boys   R                   30.00
 MCGRAW PHILLIP   Relationship rescue   R                   20.00
 MOL ARNOLD   Parenting isn't child's play   R                   10.00
 MOWDAY LOIS   The snare   R                   15.00
 PADGET DESMOND   Transcendental sensuality   R                     5.00
 READERS DIGEST   ABC's of the human mind - A family answer book   R                   50.00
 ROSEMOND JOHN   Parent power   R                   10.00
 SEARL ADELE   It can't happen to me ?   R                     5.00
 SEARL ADELE   It can't happen to me ?   R                     5.00
 SHAIN MERLE   Some men are more perfect than others   R                   10.00
 SHELLENBERGER/JOHNSON   Cars, curfews, parties and parents    R                   15.00
 SMITH NANNY   Stop your baby's crying   R                   10.00
 SONTAGG LINDA*   Keep love alive   R                   10.00
 STRAKER WENDY   Men at work   R                   35.00
 TUCKER JENNY  (Ed)   Teenager's advice book   R                     5.00
 WESTON CAROL   Girl talk about guys   R                   15.00
 WHEAT E   Love life for every married couple   R                     5.00
 WINTER BILL*   Friendship in the family   R                   10.00